CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 23
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero

Nội dung Giờ Trà Của ZERO Chap 24 [Tiếng Việt]: Dừng chiếc xe yêu thích tại SA... Quận Beika mà không có Amuro... Amuro quyết định dạy trượt tuyết thay cho Kogoro. Kazami được giao trọng trách khi anh ấy rời đi.

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 23
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24

CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24: Chó con!!

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Tải Truyện CONAN Zero's Tea Time Trọn Bộ.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận