CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 26
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero

Nội dung Giờ Trà Của ZERO Chap 25 [Tiếng Việt]: Những người đi qua đám đông... Anh ấy cứ bước đi mà không bị ai chú ý. Trong khi rời Beika, Furuya đã giao trọng trách cho Kazami, thực hiện nhiệm vụ một cách bí ẩn, cách của những người đàn ông này là?!

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 24
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 26
Thám tử Conan: Giờ trà của Zero
CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25

CONAN Zero's Tea Time - Tập 3 - Chap 25: Quả bóng ẩn* của tôi

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Tải Truyện CONAN Zero's Tea Time Trọn Bộ.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận