CONAN Wild Police Story - Chap 1

CONAN Wild Police Story - Chap 1: Long Hổ Tương Tranh

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 13 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 12 ngày trước.

Seri mới được mong chờ từ lâu, bắt đầu! Âm thanh vang vọng giữa đêm khuya này là... Đây là một câu chuyện chưa kể... Từ thời ở Học viện Cảnh Sát...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13