CONAN Wild Police Story - Chap 9
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 9: Tật Phong Tấn Lôi

12 tháng trước
CONAN Wild Police Story - Chap 10
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 10: Ác Giả Ác Báo

8 tháng trước
CONAN Wild Police Story - Chap 11
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Nội dung Học viện Cảnh sát Chap 10 [Tiếng Việt]: Phần Morofushi được mong chờ đã bắt đầu! Bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình, chàng trai chạy thẳng vào ngọn lửa dữ dội...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 9
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 9: Tật Phong Tấn Lôi

12 tháng trước
CONAN Wild Police Story - Chap 10
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 10: Ác Giả Ác Báo

8 tháng trước
CONAN Wild Police Story - Chap 11
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 10

CONAN Wild Police Story - Chap 10: Ác Giả Ác Báo

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 8 tháng trước.

Hãy để lại một bình luận