CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 6
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 6: Chí Công Vô Tư

1 năm trước
CONAN Wild Police Story - Chap 7
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chính nghĩa là gì? Sức mạnh là gì? Phần về Date, Chương cuối! Nếu không thể mạnh hơn bất cứ ai khác thì công lý không thể được thực thi... Furuya đã hiểu ý nghĩa của lời Date nói... 2 người đó giờ... đang trong tình thế...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 6
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 6: Chí Công Vô Tư

1 năm trước
CONAN Wild Police Story - Chap 7
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 6

CONAN Wild Police Story - Chap 6: Chí Công Vô Tư

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận