CONAN - Tập 1 - Chap 2

CONAN - Tập 1 - Chap 2: Thám tử teo nhỏ *

Chương này có trong: Thám tử lừng danh Conan - Tập 1, .
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Tải Truyện CONAN Trọn Bộ
Số trang: 27 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, .
Cập nhật lần cuối: 3 tháng trước.

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 11

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Trang 22

Trang 23

Trang 24

Trang 25

Trang 26

Trang 27

Hãy để lại một bình luận