Warning

GANTZ - Tập 1 - Chap 9

GANTZ - Tập 1 - Chap 9: Thí nghiệm Eichmann

Chương này có trong: Gantz - Tập 1, .
Độ tuổi khuyến nghị: 18+ - Cần đăng nhập để đọc.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 18 trang.
Tác giả: Hiroya Oku, .
Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước.

Hãy để lại một bình luận