Warning

GANTZ - Tập 1 - Giới thiệu

GANTZ - Tập 1 - Giới thiệu: The making of Gantz

Chương này có trong: Gantz - Tập 1, .
Độ tuổi khuyến nghị: 18+ - Cần đăng nhập để đọc.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 8 trang.
Tác giả: Hiroya Oku, .
Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước.

Hãy để lại một bình luận