Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 11

Doremon Truyện Ngắn - Tập 11

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.
Lượt đọc: 1,184 views.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 11: Thế giới không có trò chơi, Võ sĩ... giấy, Vị khách không mời mà tới, Bay lên chín tầng mây, Hộp kem chó sói, Chìa khóa tăng tốc độ, Thanh gươm võ sĩ đạo, Máy tạo ảo giác, Kẹo cao su tạo khẩu vị, Chiếc kính thôi miên, Doremi làm đạo diễn, Chữ Y thuyết phục, Ăng ten dự báo tình huống, Cái ví thần, Máy phẫu thuật chỉnh hình, Máy bán hàng siêu hiện đại, Nhà khảo cổ lừng danh, Khúc nhạc lòng của Chaien, Bonus: Bí mật của mèo máy Doremon.

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 187 (Vol 11)

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 188

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 189

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 190

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 191

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 192

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 193 *

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 194

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 195

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 196

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 197 *

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 198

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 199

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 200

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 201

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 202

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 203

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Trang 187 - Đôrêmon Ngắn Chap 204 + Bonus *

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.