Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 12

Doremon Truyện Ngắn - Tập 12

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.
Lượt đọc: 1,012 views.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 12: Tên lửa nhận diện, Chuyên gia bói lưỡi, Đề can trung thực, Chim nhắc nhở, Con muỗi may mắn, Máy bay tí hon, Bánh noi gương, Thần hộ mạng, Sấm sét nhân tạo, Chuyên gia dự báo thời tiết, Con ma bột mì, Bơi trong lòng đất, Gã khổng lồ đáng sợ, Chiếc ô tình cảm, Câu cá trong phòng, Xạ thủ cừ khôi, Bắt chó làm ngựa, Sức nặng của âm thanh, Máy chụp ảnh quá khứ, Lâu đài ma quái.

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 205 (Vol 12)

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 206

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 207

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 208

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 208

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 208

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 208

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 209

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 210

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 211

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 212

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 213

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 213

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 213

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 213

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 214

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 215

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 216

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 217

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 218

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 219

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 220

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 221

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 222

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 223

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 187 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 188 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Trang 189 - Đôrêmon Ngắn Chap 224 **

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.