Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 13

Doremon Truyện Ngắn - Tập 13

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 13: Áo khoác thám hiểm, Cái ống nhòm kỳ lạ, Ẩn mình bám chặt, Những kẻ chê tiền, Luồng điện mê hoặc, Vua đầu bếp, Mũi tên trúng đích, Đầu này thân nọ, Cọng rơm may mắn, Trò chơi tìm kho báu, Găng tay điều khiển từ xa, Cuộc thám hiểm vũ trụ, Tên khủng bố, Đèn pin trở về thời nguyên thủy, Máy gỡ rối tình thế, Nam châm dịch chuyển tức thời, Hộ chiếu quỷ Sa Tăng, Không ai tốt bằng mẹ, Lửng lơ, lơ lửng, Bản phô tô nổi tiếng, Xin chào người Sao Hỏa.

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 225 (Vol 13)

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 226

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 227

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 228

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 229

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 229

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 229

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 229

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 229

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 230

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 231

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 232

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 233

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 234 *

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 235

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 236

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 237

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 238

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 239

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 240

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 241

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 242

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 243

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 244

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 187 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 188 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 189 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Trang 190 - Đôrêmon Ngắn Chap 245 **

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.