Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 7

Doremon Truyện Ngắn - Tập 7

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 7: Những bảo bối xuất hiện lần đầu: Thuốc như ý, Robot người lùn, Mũ thủ quân, Găng tay bắt dính, Chày "Bách phát bách trúng", Mồi nhử cá, Vé tàu siêu tốc, Ống kính ghép ảnh siêu hiện đại, Đồng hồ báo nguy, Sổ đặt hàng thế kỷ tương lai, Thuốc phóng đại thói hư tật xấu, Máy hòa nhập, Mũ thôi miên, Người máy kiểm tra thái độ,Găng tay phẫu thuật, Sợi dây nhạc.

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 107 (Vol 7)

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 108

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 109

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 110

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 111 *

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 112

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 113

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 114

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 115

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 116

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 117 *

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 118

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 119

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 120 *

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 121

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 121

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 121

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 121

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 121

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 122

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 123 *

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 124

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 187 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 188 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 189 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 190 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Trang 191 - Đôrêmon Ngắn Chap 125 *

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.
Khu vực Q.C, nếu bạn thích thì ấn vào mua giúp duy trì web nhé ^^! Săn Mã Giảm Giá