Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 8

Doremon Truyện Ngắn - Tập 8

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 8: Những bảo bối xuất hiện lần đầu: Khăn lau chậm phản xạ, Bật lửa diễn kịch, Biểu đồ xếp hạng, Kẹo nhại tiếng, Máy sản xuất Rôbốt, Thuốc nhỏ mắt tàng hình, Ong tiền - Ong bạc, Máy chiếu tia tiến hóa - thoái hóa, Máy tái hiện ký ức, Thuốc nữ-nam, nam-nữ, ...

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 126 (Vol 8)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 127

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 128

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 129

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 129

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 129

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 129

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 130

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 131

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 132

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 133

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 133

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 133

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 133

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 134

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 135

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 136

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 137

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 138

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 139

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 140

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 141

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 141

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 141

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 141

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 142

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 143

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 144

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 145 *

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 146

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 147

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.