Báo Lỗi và Góp Ý

Sau nhiều năm hoạt động, mình đang dần thay đổi lại toàn bộ giao diện và phát triển giúp độc giả truy cập vào các tính năng của website dễ dàng hơn. Mình cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên có thể nhiều chỗ vẫn chưa được như ý hoặc bị lỗi, do đó, rất mong được độc giả phản hồi, báo lỗi và góp ý. Hackviet9b Fan xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để gửi đóng góp cho website này.

Ảnh bìa Đôrêmon Ngắn Tập 9

Doremon Truyện Ngắn - Tập 9

Tác giả: Fujiko F Fujio, .
Phát hành bởi: NXB Shogakukan.
Bộ truyện: Đôrêmon: Truyện Ngắn.

Nội dung Đôrêmon Ngắn Tập 9: Micro gây xúc động, Phát kiến vĩ đại, Buổi tất niên thú vị, Bộ sưu tập nút chai, Chiếc vòng xuyên thấu, Máy rủ rê đi chơi, Dây điều khiển con rối, Hoa lãng quên, Viên kẹo biết ơn, Hòn đảo Nobita, Bản đồ chuyển nhà, Kính lúp đo cảm nghĩ, Tớ cóc thèm tin, Kế hoạch không hoàn thành, Thiết bị theo dõi dấu vết, Ngôi nhà ốc sên, Điện thoại ma quái, Chú bé sinh ra từ quả đào (Bức ảnh kỳ lạ, Người khách nước ngoài kỳ lạ).

Wiki - Xem Thêm Download Trọn Bộ

Trang 1 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 2 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 3 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 4 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 5 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 6 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 7 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 8 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 9 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 10 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 11 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 12 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 13 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 14 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 15 - Đôrêmon Ngắn Chap 148 (Vol 9)

Trang 16 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 17 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 18 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 19 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 20 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 21 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 22 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 23 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 24 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 25 - Đôrêmon Ngắn Chap 149

Trang 26 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 27 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 28 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 29 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 30 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 31 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 32 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 33 - Đôrêmon Ngắn Chap 150

Trang 34 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 35 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 36 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 37 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 38 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 39 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 40 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 41 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 42 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 43 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 44 - Đôrêmon Ngắn Chap 151

Trang 45 - Đôrêmon Ngắn Chap 152

Trang 46 - Đôrêmon Ngắn Chap 152

Trang 47 - Đôrêmon Ngắn Chap 152

Trang 48 - Đôrêmon Ngắn Chap 152

Trang 49 - Đôrêmon Ngắn Chap 152

Trang 50 - Đôrêmon Ngắn Chap 153

Trang 51 - Đôrêmon Ngắn Chap 153

Trang 52 - Đôrêmon Ngắn Chap 153

Trang 53 - Đôrêmon Ngắn Chap 153

Trang 54 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 55 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 56 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 57 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 58 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 59 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 60 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 61 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 62 - Đôrêmon Ngắn Chap 154

Trang 63 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 64 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 65 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 66 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 67 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 68 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 69 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 70 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 71 - Đôrêmon Ngắn Chap 155

Trang 72 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 73 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 74 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 75 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 76 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 77 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 78 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 79 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 80 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 81 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 82 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 83 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 84 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 85 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 86 - Đôrêmon Ngắn Chap 156 *

Trang 87 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 88 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 89 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 90 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 91 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 92 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 93 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 94 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 95 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 96 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 97 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 98 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 99 - Đôrêmon Ngắn Chap 157 *

Trang 100 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 101 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 102 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 103 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 104 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 105 - Đôrêmon Ngắn Chap 158

Trang 106 - Đôrêmon Ngắn Chap 159

Trang 107 - Đôrêmon Ngắn Chap 159

Trang 108 - Đôrêmon Ngắn Chap 159

Trang 109 - Đôrêmon Ngắn Chap 159

Trang 110 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 111 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 112 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 113 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 114 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 115 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 116 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 117 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 118 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 119 - Đôrêmon Ngắn Chap 160

Trang 120 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 121 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 122 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 123 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 124 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 125 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 126 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 127 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 128 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 129 - Đôrêmon Ngắn Chap 161

Trang 130 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 131 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 132 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 133 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 134 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 135 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 136 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 137 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 138 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 139 - Đôrêmon Ngắn Chap 162

Trang 140 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 141 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 142 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 143 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 144 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 145 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 146 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 147 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 148 - Đôrêmon Ngắn Chap 163

Trang 149 - Đôrêmon Ngắn Chap 164

Trang 150 - Đôrêmon Ngắn Chap 164

Trang 151 - Đôrêmon Ngắn Chap 164

Trang 152 - Đôrêmon Ngắn Chap 164

Trang 153 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 154 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 155 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 156 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 157 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 158 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 159 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 160 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 161 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 162 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 163 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 164 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 165 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 166 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 167 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 168 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 169 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 170 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 171 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 172 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 173 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 174 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 175 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 176 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 177 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 178 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 179 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 180 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 181 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 182 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 183 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 184 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 185 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 186 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 187 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 188 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Trang 189 - Đôrêmon Ngắn Chap 165 **

Hãy để lại một bình luận

Đừng quên theo dõi Hackviet9b Fan trên facebook để nhận thông báo mỗi khi có cập nhật mới.
Khu vực Q.C, nếu bạn thích thì ấn vào mua giúp duy trì web nhé ^^! Săn Mã Giảm Giá