Ảnh bìa Conan Tập 22

Thám tử lừng danh Conan - Tập 22

Tác giả: Gosho Aoyama, .
Phát hành bởi: NXB Kim Đồng.
Bộ truyện: Thám tử lừng danh Conan.
Lượt đọc: 11,598 views.

Nội dung Conan Tập 22: Trên chuyến tàu tốc hành có giường nằm đến Hokkaido mang tên "Hokutosei", chúng tớ lại gặp phải một vụ án mạng... Liệu có phải hung thủ đã đập vỡ cửa sổ trong lúc tày chạy trong đường hầm và tẩu thoát!? Một điều lạ là, những tình tiết của vụ án này có gì đó rất giống với nội dung cuốn tiểu thuyết mà bố tớ đã viết.

Download Trọn Bộ

Trang 1 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 2 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 3 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 4 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 5 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 6 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 7 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 8 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 9 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 10 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 11 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 12 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 13 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 14 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 15 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 16 - CONAN Chap 212 (Vol 22)

Trang 1 - CONAN Chap 213

Trang 2 - CONAN Chap 213

Trang 3 - CONAN Chap 213

Trang 4 - CONAN Chap 213

Trang 5 - CONAN Chap 213

Trang 6 - CONAN Chap 213

Trang 7 - CONAN Chap 213

Trang 8 - CONAN Chap 213

Trang 9 - CONAN Chap 213

Trang 10 - CONAN Chap 213

Trang 11 - CONAN Chap 213

Trang 12 - CONAN Chap 213

Trang 13 - CONAN Chap 213

Trang 14 - CONAN Chap 213

Trang 15 - CONAN Chap 213

Trang 16 - CONAN Chap 213

Trang 1 - CONAN Chap 214

Trang 2 - CONAN Chap 214

Trang 3 - CONAN Chap 214

Trang 4 - CONAN Chap 214

Trang 5 - CONAN Chap 214

Trang 6 - CONAN Chap 214

Trang 7 - CONAN Chap 214

Trang 8 - CONAN Chap 214

Trang 9 - CONAN Chap 214

Trang 10 - CONAN Chap 214

Trang 11 - CONAN Chap 214

Trang 12 - CONAN Chap 214

Trang 13 - CONAN Chap 214

Trang 14 - CONAN Chap 214

Trang 15 - CONAN Chap 214

Trang 16 - CONAN Chap 214

Trang 17 - CONAN Chap 214

Trang 18 - CONAN Chap 214

Trang 1 - CONAN Chap 215 *

Trang 2 - CONAN Chap 215 *

Trang 3 - CONAN Chap 215 *

Trang 4 - CONAN Chap 215 *

Trang 5 - CONAN Chap 215 *

Trang 6 - CONAN Chap 215 *

Trang 7 - CONAN Chap 215 *

Trang 8 - CONAN Chap 215 *

Trang 9 - CONAN Chap 215 *

Trang 10 - CONAN Chap 215 *

Trang 11 - CONAN Chap 215 *

Trang 12 - CONAN Chap 215 *

Trang 13 - CONAN Chap 215 *

Trang 14 - CONAN Chap 215 *

Trang 15 - CONAN Chap 215 *

Trang 16 - CONAN Chap 215 *

Trang 17 - CONAN Chap 215 *

Trang 18 - CONAN Chap 215 *

Trang 1 - CONAN Chap 216

Trang 2 - CONAN Chap 216

Trang 3 - CONAN Chap 216

Trang 4 - CONAN Chap 216

Trang 5 - CONAN Chap 216

Trang 6 - CONAN Chap 216

Trang 7 - CONAN Chap 216

Trang 8 - CONAN Chap 216

Trang 9 - CONAN Chap 216

Trang 10 - CONAN Chap 216

Trang 11 - CONAN Chap 216

Trang 12 - CONAN Chap 216

Trang 13 - CONAN Chap 216

Trang 14 - CONAN Chap 216

Trang 15 - CONAN Chap 216

Trang 16 - CONAN Chap 216

Trang 17 - CONAN Chap 216

Trang 18 - CONAN Chap 216

Trang 1 - CONAN Chap 217

Trang 2 - CONAN Chap 217

Trang 3 - CONAN Chap 217

Trang 4 - CONAN Chap 217

Trang 5 - CONAN Chap 217

Trang 6 - CONAN Chap 217

Trang 7 - CONAN Chap 217

Trang 8 - CONAN Chap 217

Trang 9 - CONAN Chap 217

Trang 10 - CONAN Chap 217

Trang 11 - CONAN Chap 217

Trang 12 - CONAN Chap 217

Trang 13 - CONAN Chap 217

Trang 14 - CONAN Chap 217

Trang 15 - CONAN Chap 217

Trang 16 - CONAN Chap 217

Trang 17 - CONAN Chap 217

Trang 18 - CONAN Chap 217

Trang 1 - CONAN Chap 218

Trang 2 - CONAN Chap 218

Trang 3 - CONAN Chap 218

Trang 4 - CONAN Chap 218

Trang 5 - CONAN Chap 218

Trang 6 - CONAN Chap 218

Trang 7 - CONAN Chap 218

Trang 8 - CONAN Chap 218

Trang 9 - CONAN Chap 218

Trang 10 - CONAN Chap 218

Trang 11 - CONAN Chap 218

Trang 12 - CONAN Chap 218

Trang 13 - CONAN Chap 218

Trang 14 - CONAN Chap 218

Trang 15 - CONAN Chap 218

Trang 16 - CONAN Chap 218

Trang 17 - CONAN Chap 218

Trang 18 - CONAN Chap 218

Trang 1 - CONAN Chap 219 *

Trang 2 - CONAN Chap 219 *

Trang 3 - CONAN Chap 219 *

Trang 4 - CONAN Chap 219 *

Trang 5 - CONAN Chap 219 *

Trang 6 - CONAN Chap 219 *

Trang 7 - CONAN Chap 219 *

Trang 8 - CONAN Chap 219 *

Trang 9 - CONAN Chap 219 *

Trang 10 - CONAN Chap 219 *

Trang 11 - CONAN Chap 219 *

Trang 12 - CONAN Chap 219 *

Trang 13 - CONAN Chap 219 *

Trang 14 - CONAN Chap 219 *

Trang 15 - CONAN Chap 219 *

Trang 16 - CONAN Chap 219 *

Trang 17 - CONAN Chap 219 *

Trang 18 - CONAN Chap 219 *

Trang 1 - CONAN Chap 220

Trang 2 - CONAN Chap 220

Trang 3 - CONAN Chap 220

Trang 4 - CONAN Chap 220

Trang 5 - CONAN Chap 220

Trang 6 - CONAN Chap 220

Trang 7 - CONAN Chap 220

Trang 8 - CONAN Chap 220

Trang 9 - CONAN Chap 220

Trang 10 - CONAN Chap 220

Trang 11 - CONAN Chap 220

Trang 12 - CONAN Chap 220

Trang 13 - CONAN Chap 220

Trang 14 - CONAN Chap 220

Trang 15 - CONAN Chap 220

Trang 16 - CONAN Chap 220

Trang 17 - CONAN Chap 220

Trang 18 - CONAN Chap 220

Trang 1 - CONAN Chap 221

Trang 2 - CONAN Chap 221

Trang 3 - CONAN Chap 221

Trang 4 - CONAN Chap 221

Trang 5 - CONAN Chap 221

Trang 6 - CONAN Chap 221

Trang 7 - CONAN Chap 221

Trang 8 - CONAN Chap 221

Trang 9 - CONAN Chap 221

Trang 10 - CONAN Chap 221

Trang 11 - CONAN Chap 221

Trang 12 - CONAN Chap 221

Trang 13 - CONAN Chap 221

Trang 14 - CONAN Chap 221

Trang 15 - CONAN Chap 221

Trang 16 - CONAN Chap 221

Trang 17 - CONAN Chap 221

Trang 18 - CONAN Chap 221