CONAN Wild Police Story - Chap 2
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 3
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Nội dung CONAN Học viện cảnh sát Chap 2 [Tiếng Việt]: Kẻ chuyên tháo rời các thứ, rành chi tiết máy móc. Lý do Matsuda muốn trở thành cảnh sát - người cậu ta căm ghét là...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 2
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 3
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 3

CONAN Wild Police Story - Chap 3: Đồng Tâm Hiệp Lực

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận