CONAN Wild Police Story - Chap 3
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Bước vào chương mới! Trung tâm của câu chuyện lần này là... anh chàng cao lớn nổi bật hẳn lên này đây. Phần về Date, bắt đầu! Với niềm tin vào trái tim, đây là câu chuyện thời thanh xuân trong nửa năm ở Học viện Cảnh Sát.

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 3
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 4

CONAN Wild Police Story - Chap 4: Chất Thực Cương Kiện

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận