Để đòi hỏi sức mạnh, cần phải có nhiệt huyết trong luyện tập. Điều gì đã thúc đẩy cậu ấy... Những lời của Date cứ quấn quanh Furuya...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 5

CONAN Wild Police Story - Chap 5: Ân Giám Bất Viễn

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 6 tháng trước.

Hãy để lại một bình luận