CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 6
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 6: Chí Công Vô Tư

1 năm trước

Để đòi hỏi sức mạnh, cần phải có nhiệt huyết trong luyện tập. Điều gì đã thúc đẩy cậu ấy... Những lời của Date cứ quấn quanh Furuya...

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 12

CONAN Wild Police Story - Chap 4
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 5
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát
CONAN Wild Police Story - Chap 6
Thám tử Conan: Học viện Cảnh Sát

Chap 6: Chí Công Vô Tư

1 năm trước
CONAN Wild Police Story - Chap 5

CONAN Wild Police Story - Chap 5: Ân Giám Bất Viễn

Chương này có trong: Chưa phân loại.
Độ tuổi khuyến nghị: 16+.
Link download: Đang hoàn thiện.
Số trang: 12 trang.
Tác giả: Gosho Aoyama, Takahiro Arai, .
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước.

Hãy để lại một bình luận